1   2   3
श्री गणेशाय नम:॥ श्री महालक्ष्मै नम:॥
अन्नम गण्मणाये गणबय्या साज्जा॥
मागितला वरु तिथे परमहंसा ॥
राणिये महालक्ष्मी बोडुणी खेळणे-या॥
श्रिये कोल्हापुरी ॥१॥
उजळ मोतिये सुढळ पोळी
चंदने चार्चिन तुम्हा देवी हाक्कारेया।
मांडे लाडुचे गणवै जेविया ।
गणवे विन्वाहो॥२॥
उग्नवंद तपें तुपें साणि ससारा
मनामाजी मनी भराडा
मनी बेलु मनी पूजावा
महेश्वरा भावें पुजूं परमेश्वरा
भावे ओळखुना नाटेश्वरा
सर्वे सिधि मांगू जोडावा
गणवै हो बल्लाळा।आट्टांपीठां उंडीये ।
श्रिये कोल्हापुरी ॥३॥
विद्याविघ्नसनमुखकीचालिया
घट सिंदुरे कुंभस्थाळियें भारिया
धवळ निर्मळ हिरे माणिके खाचित
डावा परशु लाडु ।उजवा दक्षिणा दडुं ।
जायीसे वातियो सुगंधे
चंदने लेपिले आंगा
रजतें लोचने भारिया
माधि कुंभस्थळ भारिया
जै गण वैसु स्वर सारा
त्तेतिस कोटि देवा तुह्मि पाढियारे
बच्चे गणपाति घाघ्घ-या नादु
त्याने छंदे कारि आनंदु
त्रिविणी नवसराये हिये आंगी ल्यायिली
नाचत्या जोग्गिणीनो तुम्ही आनंद करा
श्रिये कोल्हापुरी ॥५॥
श्रिये कोल्हापुरी अवतारिया
म्हाळसा माये बोडुन भरीया
सा-या देवी तुम्हि करा आमंत्रणे
सर्वे मिळोनि्या देवि न्हालीये
सोन्नीया चारा येती । खेळती बोडुणाये
देव विमानी पाहती । कुवार्ली तान्हुलिये
कुवार्ली तान्हुलिये अंजनी भरायी
चळनली कोव्हळा गळा मोतियां भरायी
गळां मोतिया हारु
कान्निची कुंडलेवो ।वरी मोर पिछा छत्र
कुवार्ली तान्हुलिये ॥८॥
ती चळनली दक्षिण पंथा ॥ निवार्येली माय बाप्पे
वारि्या बाहिणुल्यानी भायिया पडकुळीया
न मिळता चमुकली । आपली राळिया
कुवार्ली तान्हुलिये ॥८॥
दक्षिण पंथा ती चळनली ।मुग्गवली माया बाप्पा
सांडिया घर वासु ।लाकिया परदेशु ।
आभ्भटा चानुलिये ।                                   Next