Family Branches Family TreeList of Family PersonsName And Gotra
                                             
Present Management Team

Managing Committee

Subhash P. Karmarkar,Vile Parle (E)

President

Shriram Bhargav (ALIAS) Dineshji Karmarkar, Kandivali (E)

Vice President

Shreekant Sharad Karmarkar, Thane (W)

Executive President

Vinayak D. Karmarkar , Andheri(E).
Hon. Secretary
Sujata A. Karmarkar, Vile Parle(E)
Hon. Treasuer
Shyam R. Karmarkar, Khar (W),
Trustee
Purshottam N. Karmarkar, Mahim
Trustee

Members

Ramesh J. Karmarkar, Chunabhatti Uday D. Karmarkar, Thane(W)
Pradeep S. Karmarkar, Sion (E) Anant K. Karmarkar, Vile Parle(E)
Invitee Members
Sunil Vishnu Karmarkar, Goregaon(E) Madhav N. Karmarkar, Goregaon(E)
Avinash A. Karmarkar, Borivali (W) DR. Sharad R. Karmarkar, Dadar
CAPT. Santosh K. Karmarkar, Vile Parle(E) Suresh R. Karmarkar, Borvali(W)
Amrit B. Karmarkar , Dombvali(E) Manoj A. Karmarkar ,Vile Parle(E)
next