करमरकर फ़ाऊंडेशन, मुंबई
      माहितीकडे   कुलवृतांताकडे       वंशावळी व्यक्ती   व्यक्तीच्या सूची   नावे व गोत्रे  
     
 
             मुख्य पान
 
             आमच्याबद्दल
 
             आमचा इतिहास
 
             चित्तपावनाविषयी
 
             कुळदैवते
 
             घराणी
 
             विविध सण
 
             कुळाचार
 
             बोडणाचे गीत
 
            संप्रणाली
 
            माहितीचे मुद्दे
 
            संर्पकासाठी
 
चित्पावन ब्राह्मणांची वैशिट्यपुर्ण व्रते  1 2           
       
बोडणाचे प्रचीन गीत
श्री गणेशाय नम:॥ श्री महालक्ष्मै नम:॥
अन्नम गण्मणाये गणबय्या साज्जा॥
मागितला वरु तिथे परमहंसा ॥
राणिये महालक्ष्मी बोडुणी खेळणे-या॥
श्रिये कोल्हापुरी ॥१॥
उजळ मोतिये सुढळ पोळी
चंदने चार्चिन तुम्हा देवी हाक्कारेया।
मांडे लाडुचे गणवै जेविया ।
गणवे विन्वाहो॥२॥
उग्नवंद तपें तुपें साणि ससारा
मनामाजी मनी भराडा
मनी बेलु मनी पूजावा
महेश्वरा भावें पुजूं परमेश्वरा
भावे ओळखुना नाटेश्वरा
सर्वे सिधि मांगू जोडावा
गणवै हो बल्लाळा।आट्टांपीठां उंडीये ।
श्रिये कोल्हापुरी ॥३॥
विद्याविघ्नसनमुखकीचालिया
घट सिंदुरे कुंभस्थाळियें भारिया
धवळ निर्मळ हिरे माणिके खाचित
डावा परशु लाडु ।उजवा दक्षिणा दडुं ।
जायीसे वातियो सुगंधे
चंदने लेपिले आंगा
रजतें लोचने भारिया
माधि कुंभस्थळ भारिया
जै गण वैसु स्वर सारा
त्तेतिस कोटि देवा तुह्मि पाढियारे
बच्चे गणपाति घाघ्घ-या नादु
त्याने छंदे कारि आनंदु
त्रिविणी नवसराये हिये आंगी ल्यायिली
नाचत्या जोग्गिणीनो तुम्ही आनंद करा
श्रिये कोल्हापुरी ॥५॥
श्रिये कोल्हापुरी अवतारिया
म्हाळसा माये बोडुन भरीया
सा-या देवी तुम्हि करा आमंत्रणे
सर्वे मिळोनि्या देवि न्हालीये
सोन्नीया चारा येती । खेळती बोडुणाये
देव विमानी पाहती । कुवार्ली तान्हुलिये
कुवार्ली तान्हुलिये अंजनी भरायी
चळनली कोव्हळा गळा मोतियां भरायी
गळां मोतिया हारु
कान्निची कुंडलेवो ।वरी मोर पिछा छत्र
कुवार्ली तान्हुलिये ॥८॥
ती चळनली दक्षिण पंथा ॥ निवार्येली माय बाप्पे
वारि्या बाहिणुल्यानी भायिया पडकुळीया
न मिळता चमुकली । आपली राळिया
कुवार्ली तान्हुलिये ॥८॥
दक्षिण पंथा ती चळनली ।मुग्गवली माया बाप्पा
सांडिया घर वासु ।लाकिया परदेशु ।
आभ्भटा चानुलिये ।
निराजनी देशु ।कुवार्ली तान्हुलिये॥९॥
ती चालुली बन्ने विस्तारा
अठरायि पारिची षडरस पक्वान्ने आणा
अठराये तिम्मणाये ।बाढ्ढित्ये ठायां
साळि डाळि बहुत सोसले दहि।
कुवार्ली तान्हुलिये॥१०॥
शिपिन्नोर्डि कोल्लार मुर्डि।तुं साळिणी तुं माळिणी
तुं कुंभारिणी तुं कोळिणी। तूं बाम्मणी तूं गुर्वीणी
तु आकाशिणी तुं पोयाणी तुज पतीस
चरण वंदु मी जोग्ळा देवी तुम्हाचे चरण ॥११॥
अंध ब्रेची दुर्गा देवी ।माहेळेंची आब्वै राणी
सोप्पारेंची गुणवंतीणी ।कैलासीची उमादेवी
कोल्हापुरची महालक्षुमी
त्याही ।चिप्पोळ्या हाक्कारि
मिळविल्या पांचे जणी ।विनावियास्थाना
कोझ्ये चाळिनली ये ।कोकणाभयान
श्रिये कोल्हापुरी ॥१२॥
      पुढे          
 
  Site Designed and developed by Hans technologies              Best viewed at 1024 by 768 resolution. IE. 5.0+