करमरकर फ़ाऊंडेशन, मुंबई
      माहितीकडे   कुलवृतांताकडे       वंशावळी व्यक्ती   व्यक्तीच्या सूची   नावे व गोत्रे  
 
 
             मुख्य पान
 
             आमच्याबद्दल
 
             आमचा इतिहास
 
             चित्तपावनाविषयी
 
             कुळदैवते
 
             विविध सण
 
             कुळाचार
 
             बोडणाचे गीत
 
        संप्रणाली
 
        माहितीचे मुद्दे
 
        संर्पकासाठी
 
चित्पावन ब्राह्मणांची वैशिट्यपुर्ण व्रते 1        
 
महालक्ष्मी माउली ये तुझ्या प्रसादे झाली बोडणवेळ
याबा वैली ये बोडुणी खेलणेया।
जोगेश्वरी माउली ये ।तुम्हा प्रसादे झाली बोडणवेळ
या बावेलीये बोडुणी खेलणेया ।
वाघेश्वरी माउली ये तुम्हा प्रसादे झाली बोडणवेळ
याबा वैलीये बोडुणी खेलणेया
तुळजा माउलीये ।याबा वेळीये
करंजाये माउलीये ।याबा वेळीये
कमलाये माउलीये ।याबा वेळीये
रात्ताये माउलीये ।याबा वेळीये
सा-या (सावि) देवी माउल्याने तुम्ही।
याबा वेळीये ॥१३॥
कणे रणें द्र्व्यें रुद्राक्षें आणा।
जायी जुयी आनल्या सेंवंत्या मुचकुरै।
मनकमळी महालक्ष्मी पुजिया
मनकमळी महाकाळी पुजिया
मनकमळी जोगेश्वरी पुजिया
मनकमळी वाघेश्वरी पुजिया
मनकमळी तुळजायि पुजिया
मनकमळी केळायि पुजिया
मनकमळी कमळायि पुजिया
मनकमळी रात्तायी पुजिया
मनकमळी दुर्गायी पुजिया
मनकमळी सा-या (सावि) देवि पुजिया
सर्वण्या बसण्या दिज्जे तवं
गंध धुप दीप श्रीखंडा आधि लावुनी
सिस्थ यादि मृग या देकर वा
साळी देस्का सुरवर देस्का ।
पुजिया महाकाळी वरी माळ सामाये।
चौसष्टी योगिनी व्हा तुम्ही आनंदू करा
श्रिवे कोल्हापुरी ॥१४॥
पिंगारु बहु पिंगार पाणिये भरिया
आचमन्ने तांबुले सारिया । बहुकला देवियान्हो
हिये साच्चा निच्चा। नाच्चत्या जोग्गिणीन्हो
जे या तान्ने या बाळा ।
ये यी वो अवतारु क्षणी तुम्ही आनंद करा
श्रिये कोल्हापुरी ॥१५॥
बोडण भारियेल्ये मध्यान्ही रात्री
हाक्कारे खिच्चट पेट्टे पुल्ली । गंधर्व
कालवर्मा देवी
कायीका रक्षा
मुखमंडप केले
वर दाक्षायणी देवी कोटेश्वरी
गर्भ सुमांडिलया देवी शुलेश्वरी
सिध्दी घेतालिया आप्प विजे ।दुरीया बैसणे दीजे
जाये जोग्ळा देवी तिथे मिळाल्या ।आनंदे खेळती राळिया
नाहि देवी पुर्णा चारु ।
माये देवी तुम्हा वांचोनी अवतारु
देवी रुप धारिया विशाळ
गळा रक्त पुष्पमाळा
रक्तेची र देवी तुम्हा वांचोनी अवतारु
देवी रुप धारिया विशाळ
गळा घातली रक्त पुष्पंमाळा
रक्तेंचीर देवी पैरावा ।रक्ते चंदन आंगी लावी
ती वेगें खवखव ।धावे खटवांग त्रिशुळ भाले
ब्रम्हा आपण आल्लो । विष्णु पाया चाल्ले
तंव जोग्ळा देवी एक मना
रात्ता गे माये घातले म्हणे
खिच्चड बेठो मरुण गांधाळे ।तो धावे रात्री आंघोळो
बाघ सिंह गुर्गुरितं येती।काक ढोक मोरे उडती
इंगळ धुळ मसण इंगळाचारि
तेथे जोग्ळा देवीचे घरदार
हाडे कुड केले ।मजे सांजुनी तुला पाहिये
तेथे जोग्ळा देवि वेठि ये । सोन्ने चार आल्लिये
घारि पुरि खिच्चड बहुत
रुद्र मास बहु खाज्जुर खाये
रान्ते पोट जोग्ळा देवी न्हाये
नाही आम्हा जोगुलें भक्ष्य
मा-या दानवा लक्ष । नेस्से यो कोडु चार
अडसुरा कावडी आ
असुरा दानवा मारुनिया देवि न्हालीये
सौन्नेया चार । आल्लिये
महालक्ष्मी मायें तूं सर्वे सित्थि । परमानिधी।
तूं आकाशी भयाण। तूं चांडिका काळी
तूं घर वासिना भैरवी देवी पाळिये
सोन्ने या चारा आल्लिये ॥१७॥
श्री जगदंबार्पण मस्तु ।
बोडण चारित्र संपुर्ण ।

 
मागे               
 
  Site Designed and developed by Hans technologies              Best viewed at 1024 by 768 resolution. IE. 5.0+